articles @ hetrozentuintje.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Goed om te weten

 

Pedagogisch beleid

In het Rozentuintje werken we vanuit het antroposofisch mensbeeld. Hoe we dit vormgeven in ons dagelijks handelen met de kinderen staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Daarnaast staat in ons Beleid Veilig en Gezonde omgeving de meer praktische kant beschreven van ons handelen.

Bij het Rozentuintje is er plek voor 6 kinderen. Er is 1 pedagogisch medewerker die deze 6 kinderen verzorgt. Het Rozentuintje kent 2 vaste juffen en 2 vaste invallers. 

Wanneer je kind bij ons start, maken we samen afspraken over het wennen. Dit verschilt per kind. Vaak starten we in de ochtend met kind en ouder samen. Daarna blijft het kind een korte periode alleen bij ons en zo bouwen we op naar een hele dag.

Dag Juf
Maandag Maaike
Dinsdag Maaike
Woensdag Maaike of Ciska
Donderdag Ciska
Vrijdag Ciska

 

 

Openingstijden en sluitingsdagen

Openingstijden

We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag zijn van 8.30 tot 17.30 uur.

 

Sluitingsdagen 2021/2022

Op de volgende dagen is Het Rozentuintje gesloten:

Datum

Dag / Periode

24 december (v.a. 16 uur) t/m 2 januari Kerstvakantie

18 april 2022

Tweede Paasdag

27 april 2022 Koningsdag

26 mei 2022

Hemelvaartsdag

6 juni 2022

Tweede Pinksterdag

23 juli tot en met 14 augustus

Zomervakantie

 

Oudercommissie

De oudercommissie is een formele taak binnen Het Rozentuintje. Deze taak is wat ons betreft vooral meedenken vanuit het perspectief van de ouders. Wij ontmoeten elkaar een paar keer per jaar om vervolgens dit perspectief met ouders en vennoten te bespreken. In principe hopen we dat jullie als ouder een goede relatie hebben met Ciska en Maaike en zoveel mogelijk rechtstreeks zaken ter sprake zullen brengen. Maar we zijn er natuurlijk voor jullie. Dus als er dingen zijn om te delen, vragen of opmerkingen, tips en tops over de opvang van je kind, dan zijn wij van de oudercommissie te bereiken via email of telefoon. Verdere gegevens op het prikbord in Het Rozentuintje.

Ouderlogin

Via de ouderlogin kun je voor Het Rozentuintje wijzigingen doorgeven.

Mogelijkheden van de ouderlogin:

  • inzien en wijzigen stamgegevens
  • digitaal accepteren contract
  • inzien facturen en jaaroverzichten
  • aanmelden van een volgend kind in je gezin (via stamgegevens; rechtsboven: registratie extra kind)

Voldoen aan de wettelijke eisen

Ieder jaar komt de GGD namens de gemeente Amsterdam om te bekijken of wij aan de regels en wettelijke eisen voldoen. Zij leggen dit vast in het inspectierapport.

Verder gaan wij zorgvuldig om met de gegevens van de kinderen. Dit ligt vast in ons privacy-statement.

Klachtenreglement

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij ons werk doen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. In de meeste gevallen zal het voldoende blijken wanneer je contact opneemt met een van de juffen. Als dit gesprek niet tot tevredenheid stemt, kun je contact opnemen met Judith van El, medevennoot, om samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een wenselijke oplossing leidt, kun je met jouw klacht naar een onafhankelijke klachtencommissie, te bereiken via www.geschillencommissie.nl

Wij hebben deze stappen en de informatie hierover beschreven in ons klachtenreglement. Meer informatie is te vinden via www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Daarnaast stellen wij ieder jaar een klachtenjaarverslag op wanneer er klachten zijn of publiceren wij de klachtenvrijbrief van de geschillencommissie. 

Klachtenreglement

Klachtenvrijcertificaat 2019