articles @ hetrozentuintje.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Voldoen aan de wettelijke eisen

Ieder jaar komt de GGD namens de gemeente Amsterdam om te bekijken of wij aan de regels en wettelijke eisen voldoen. Zij leggen dit vast in het inspectierapport.

Verder gaan wij zorgvuldig om met de gegevens van de kinderen. Dit ligt vast in ons privacy-statement.