Voldoen aan de wettelijke eisen

Ieder jaar komt de GGD namens de gemeente Amsterdam om te bekijken of wij aan de regels en wettelijke eisen voldoen. Zij leggen dit vast in het inspectierapport